نشست معرفی و نقد نرم افزار جامع الاحادیث

نشست تخصصی معرفی و نقد نرم افزار جامع الاحاديث در تاريخ ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۱ با حضور جناب حجت الاسلام بهرامی و با همکاری مرکز تحقيقات کامپيوتری علوم اسلامی و مرکز تخصصی حديث حوزه، توسط انجمن حديث حوزه برگزار شد.