پايگاه جامع الاحاديث

noorhadith

وب‌گاه جامع الاحادیث پايگاهی حدیث محور است که در آن مجموعه روایات موجود در بیش از ۱۸۰عنوان از مصادر حدیثی شیعه عرضه شده است.
هدف اين وب‌گاه آن است که مجموعه کتاب‌های مشتمل بر احادیث باقیمانده از پنج قرن اول به همراه مصادر حدیثی نگاشته شده در قرون بعدی، به ویژه دوره تدوین جوامع ثانویه حدیثی شیعه را تا زمان نگارش مستدرک الوسائل گردآوری نماید.

 

پايگاه حديث

hadith.net

پايگاه حديث وابسته به مؤسسه علمى ـ فرهنگى دار الحديث است. اين مؤسسه در جهت ساماندهی احادیث و ترویج معارف حدیثی به عنوان نخستين مجموعه مستقل حديث پژوهى در جهان تشيّع، درباره حديث و مسائل مربوط به آن، فعاليت مى‏كند. پايگاه حديث دارای بخش های مهم و متنوعی در زمينه منابع و متون حديث، معارف حديث، علوم حديث، شرح حديث و خدمات متنوع حديثی است. اين پايگاه از مهم ترين پايگاه های حديثی شيعه به شمار می آيد.