معرفی انجمن حديث حوزه

 

نام انجمن: انجمن حدیث حوزه
رئیس انجمن: حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی
تأسیس: ۲۸ آذر ۱۳۹۰
تلفن: ۰۲۵۳۲۶۱۵۹۸۴
دورنگار: ۰۲۵۳۲۹۳۸۲۱۹
وبگاه:  www.anjomanhadith.com

انجمن حدیث به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي ‏فعاليت‏ هاي علمي در زمينه حدیث پژوهی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام، تشكيل ‏گردیده است.
انجمن حدیث، مؤسسه‏ اي غيرانتفاعي و حوزوي است كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و تحت نظارت آن شورا در زمينه حدیث پژوهی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام فعاليت مي‏ كند و از تاريخ تصویب، داراي شخصيت حقوقي است و تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و در قبال شورای اعطاء پاسخ‏گوي عملكرد خود مي‏ باشد.
انجمن حدیث، يك تشكل غيرسياسي است و اعضاي آن به نام انجمن یا به عنوان عضو انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.
مركز انجمن حدیث در شهر مقدس قم مي‏ باشد.