ساختار تشکیلاتی انجمن حدیث در تاریخ ۱۷ /۱۰ /۱۳۹۰ به تصویب رسيده است. برای مشاهده و دريافت فايل بر روی عکس زير کليک کنيد.

chart_s