اساس نامه انجمن

فصل اول: كليات

ماده۱٫ به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي ‏فعاليت‏ هاي علمي در زمينه حدیث­ پژوهی و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام)، انجمن حدیث تشكيل مي‏ گردد.

ماده۲٫ انجمن حدیث، مؤسسه‏ اي غيرانتفاعي و حوزوي است كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی و تحت نظارت آن شورا در زمينه حدیث­ پژوهی و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) فعاليت مي‏ كند و از تاريخ تصویب، داراي شخصيت حقوقي و تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و در قبال شورای اعطاء پاسخ‏گوي عملكرد خود مي‏ باشد.

ماده۳٫ انجمن حدیث، يك تشكل غيرسياسي است و اعضاي آن به نام انجمن یا به عنوان عضو انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه­ ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده۴٫ اظهار نظر رسمي به نام انجمن حدیث به ترتيبي خواهد بود كه در آيين‏ نامه مصوب شورای اعطاء مشخص خواهد شد.

ماده۵٫ تخلف اعضا از دو ماده سه و چهار به تشخيص هيأت مديره يا مجمع عمومي بر اساس آیین نامه مصوب نظارت بر انجمن­ ها موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پيگرد قانوني خواهد بود.

ماده۶٫ انجمن حدیث داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هيأت ‏مديره در حفظ و حراست از آن‏ها مسؤوليت قانوني دارد.

ماده۷٫ مركز انجمن حدیث در شهر قم به نشاني تقاطع زنبیل­ آباد و مفتح – نبش میدان مفتح – بالای کافه­ تلخ – طبقه­ ۳ مي‏ باشد.

ماده۸٫ در صورت تغيير نشاني انجمن حدیث ، مراتب به اطلاع دبیرخانه شورای اعطاء مجوزها و امتیازهای علمی و اعضای انجمن رسانده شود.

فصل دوم: اهداف و وظايف

ماده ۹٫ اهداف انجمن حدیث به شرح ذيل مي‏ باشد:

 1. تعميق و توسعه مباحث تخصصی در زمینه­ ی حدیث؛
 2. تقويت و گسترش نظريه‌پردازي، پرسش­گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي؛
 3. ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان حدیث­ پژوه؛
 4. بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي تخصصي موجود در عرصه­ ی حدیث؛
 5. تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه؛
 6. صیانت از سنت حوزوی در عرصه حدیث؛
 7. شناسايي استعدادها و ذخاير حدیثی حوزه.

ماده ۱۰٫ انجمن حدیث به منظور دستيابي به اهداف مذكور وظايف و اختیارات زير را بر عهده دارد:

 1. ارايه برنامه‌هاي راهبردي؛
 2. نیازسنجی علمی در زمینه­ ی حدیث؛
 3. تشکیل نشست­ ها و همایش­ های علمی؛
 4. افزایش سطح دانش و مهارت اعضای انجمن از راه­های مختلف؛
 1. تجلیل از پژوهشگران و استادان در زمینه فعالیت انجمن حدیث؛
 2. انتشار کتاب و نشریات؛
 3. همکاری با انجمن­ ها و مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی در داخل و خارج از کشور؛
 4. همکاری با نهادهای اجرایی حوزوی و غیر حوزوی در راستای اهداف و وظایف انجمن حدیث؛
 5. زمینه­ سازی برای هماهنگی و همکاری مراکز علمی با یکدیگر؛
 6. همکاری با حوزه­ های علمیه.

 

فصل سوم: شرايط و انواع عضويت

ماده۱۱٫ شرايط عمومي اعضاي انجمن حدیث به شرح زير است:

 1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ایران و التزام عملی به قانون اساسي آن؛
 2. پذيرش اساسنامه انجمن حدیث؛
 3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری؛
 4. حسن شهرت و عدم سابقه عضویت در گروه­ های غیر قانونی و محارب با نظام؛
 5. حوزوی بودن.

ماده۱۲٫ انجمن حدیث داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري مي‏ باشد.

ماده۱۳٫ اعضاي پيوسته انجمن حدیث عبارتند از كساني كه حداقل داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشد مي‏ باشند.

تبصره ۱:از مجموع اعضاي پيوسته انجمن حدیث بايد دارای مدرک سطح ۴ حوزه یا در حد سطح ۴ باشند.

تبصره ۲: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن حدیث باشند. در غير اين‏صورت داراي يك تأليف و يا سه مقاله معتبر علمی در زمينه مذكور باشند.

ماده۱۴٫ اعضاي وابسته عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي يا كارشناسي دارای گرایش تخصصی همخوان با زمینه فعالیت انجمن حدیث باشند.

ماده۱۵٫ انجمن حدیث مي‏تواند شخصيت‏ هاي ايراني و خارجي حوزوی را كه مقام علمي آنان در زمينه حدیث و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) حائز اهميت است بر اساس آیین­ نامه مصوب شورای اعطاء را به عضويت افتخاري انجمن درآورد.

فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضا

ماده۱۶٫ هر يك از اعضا، سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‏ گردد به عنوان حق عضويت ‏پرداخت خواهند كرد.

تبصره: پرداخت حق عضويت، هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن حدیث براي عضو ايجاد نمي‏ كند.

ماده۱۷٫ كليه اعضا موظف به رعايت آيين‏ نامه‏ هاي داخلي و ساير مصوبات انجمن حدیث مي‏ باشند.

ماده۱۸٫ هر يك از اعضا در انجام طرح‏ هاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن حدیث نسبت به غیر اعضاء حق تقدم دارد.

ماده۱۹٫ اعضاي وابسته و افتخاری از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميته‏ هاي تخصصي و انتخاب شدن در هريك از اركان انجمن حدیث برخوردار نمی­ باشند.

تبصره: عضویت اعضای افتخاری و وابسته در کمیته­ های تخصصی منوط به موافقت هیأت مدیره می باشد.

ماده۲۰٫ عضويت اعضاي انجمن حدیث در يكي از موارد زير خاتمه مي‏ يابد:

 1. استعفاي كتبي مورد پذیرش هیأت مدیره؛
 2. فوت؛
 3. از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت يا عدم ايفاي وظايف به تشخیص هیأت مدیره.

فصل پنجم: اركان انجمن حدیث

ماده۲۱٫ انجمن حدیث داراي چهار ركن به ترتيب زير مي‏ باشد:

الف) هيأت مؤسس         ب) مجمع عمومي          ج) هيأت‏ مديره         د) بازرسان

الف) هيأت مؤسس

ماده۲۲٫ هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل ۷ نفر و حداكثر ۱۵ نفر) دارای مدرک سطح ۴ یا در حد آن در زمينه حدیث و نشر معارف اهل بیت (علیهم السلام) كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشكيل انجمن می­کنند.

ماده ۲۳٫ وظايف هيأت مؤسس

 1. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي؛
 2. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأت‏مديره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛
 3. اداره انجمن حدیث تا زمان انتخاب هيأت‏مديره.

ب) مجمع عمومي

ماده۲۴٫ مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن حدیث به صورت عادي يا فوق‏العاده تشكيل مي‏شود.

تبصره: حضور اعضاي وابسته و افتخاري در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي بلا­مانع مي‏باشد.

ماده۲۵٫ مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي‏شود. براي رسميت جلسه حضور اكثريت مطلق (نصف‏ بعلاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت مطلق حاضران ضرورت دارد.

تبصره ۱: تصميم‏گيري درباره انحلال انجمن حدیث، توقف موقت فعاليت انجمن حدیث و پیشنهاد تغيير اساسنامه منوط به كسب رأي موافق اکثریت مطلق کل اعضاء مي‏باشد.

تبصره ۲: انحلال، توقف موقت فعاليت انجمن حدیث و پیشنهاد تغيير اساسنامه،به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی ارسال مي‌گردد و در صورت تأیید آن شورا قابل اجرا مي‌باشد.

ماده۲۶٫ در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست‏روز و با حضور حداقل اعضاي پيوسته رسميت خواهد يافت و اتخاذ تصمیمات، منوط به موافقتکل اعضاء می­باشد.

تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بايد به صورت كتبي و يا از طريق روزنامه‏هاي كثيرالانتشار حوزوی صورت‏گيرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

ماده۲۷٫ مجمع عمومي فوق العاده با دعوت هيأت ‏مديره و يا تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته انجمن حدیث تشكيل مي‏شود.

تبصره ۱: يك سوم اعضاي پيوسته مي‏توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق‏العاده نمايند مشروط بر اين كه هيأت‏مديره در مدت يك ماه به تقاضاي ايشان پاسخ مثبت نداده باشد و در چنين حالتي، ايشان باید درآگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت‏مديره تصريح نمايند.

تبصره ۲: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكرشده است.

ماده۲۸٫ جلسات مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه‏اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‏شوند.

تبصره: اعضاي هيأت رئيسه با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در مجمع از بين كساني كه خود را در انتخابات هيأت‏مديره و بازرس نامزد نكرده‏اند انتخاب خواهند شد.

ماده۲۹٫ وظايف مجمع عمومي.

 1. تعيين و تصويب خط مشي كلي انجمن در چارچوب سياستهاي كلان انجمن‌ حدیث؛
 2. انتخاب اعضاي هيأت‏مديره؛
 3. انتخاب بازرسان؛
 4. عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأت‏مديره؛
 5. پیشنهاد تغییر عنوان و اهداف انجمن، انحلال يا توقف موقت فعاليت انجمن حدیث به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی؛
 6. استماع گزارش هيأت‏مديره و بازرسان و تصميم‏گيري در مورد پيشنهادات آنها؛
 7. تعيين ميزان حق عضويت سالانه؛
 8. تصویب تراز­نامه و بودجه سالانه انجمن حدیث.

ج) هيأت‏مديره انجمن

ماده۳۰٫ هيأت‏مديره انجمن حدیث مجموعه‏اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياست‏هاي كلان‏ انجمن، به برنامه‏ريزي و هدايت فعاليت‏های آن مي‏پردازد. اين مجموعه عبارت است از ۷ نفر كه به مدت ۲ سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضاي‏ پيوسته انجمن انتخاب مي‏شوند.

تبصره ۱: هيأت‏مديره ۲ نفر عضو علي البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضاي‏ آن هيأت‏، عضو علي البدل براي مدت باقي ‏مانده دوره عضويت، جانشين وي خواهد شد.

تبصره ۲: در هر دوره هيأت‏مديره بايد حداقل ۲ عضو جديد داشته باشد.

تبصره۳: هيأت‏مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس تفكيك‏ وظايف اقدام مي‏نمايد.

ماده ۳۱٫ جلسات هيأت‏مديره با حضور حداقل ۵ نفر رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق کل اعضای هیأت مدیره، معتبر است.

تبصره: كليه مصوبات هيأت‏مديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت‏مديره ثبت و نگهداري مي‏شود.

ماده۳۲٫ شركت اعضاي هيأت‏مديره در جلسات آن هيأت‏ ضروري است و غيبت هر يك از اعضا(بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب) بدون‏عذر موجه به تشخيص هيأت ‏مديره، در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.

 

ماده۳۳٫ وظايف و اختيارات هيأت‏مديره

 1. برنامه­ریزی و پي‏گيري برنامه‏هاي بلند مدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن حدیث؛
 2. تصويب برگزاري همايش‏هاي علمي در چار چوب ضوابط مربوط؛
 3. برگزاری نشست‏هاي مجمع عمومي؛
 4. پذيرش عضويت و تعليق آن در چار چوب اساس­نامه؛
 5. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي؛
 6. اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن حدیث در مجامع داخلي و خارجي؛
 7. ارايه گزارش فعاليت سالانه انجمن حدیث و هيأت‏مديره به مجمع عمومي؛
 8. تصويب آيين نامه داخلي و شرح وظايف كميته‏ها؛
 9. تشكيل كميته‏هاي انجمن حدیث، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت‏هاي آن‏ها، تغيير و يا ايجاد كميته‏هاي جديد؛
 10. تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي؛

 1. بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه‏هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن حدیث جهت ارایه به مجمع عمومی؛
 2. پاسخ‏گويي به مجمع عمومي در چارچوب وظایف و اختيارات مجمع؛
 3. تصویب بورس‏هاي تحقيقاتي و آموزشي؛
 4. تأئید رؤسای کمیته­ها؛
 5. رسیدگی به تخلفات گزارش شده از سوی بازرسان؛
 6. فراخوان مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و اعلام آن به دبیرخانه انجمن­های علمی حوزه مستقر در معاونت پژوهشی.

ماده۳۴٫رئيس

رئيس هيأت‏ مديره انجمن حدیث از بین اعضاي آن براي يك دوره ۲ ساله توسط هيأت‏مديره انتخاب مي‏شود كه نماينده قانوني‏انجمن مي‏باشد. و انتخاب مجدد وي بلامانع است. هيأت‌مديره نيز مي‌تواند در صورت نياز، از بین اعضا، فردی را بعنوان نائب رئیس انجمن انتخاب نمايد.

ماده۳۵٫ وظايف رئيس

 1. برنامه‏ريزي و مديريت انجمن حدیث در چارچوب شرح وظايف؛
 2. ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميته‏ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن حدیث؛
 3. اداره داخلي جلسات هيأت‏مديره؛

تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضای هيأت‏مديره توسط اعضای حاضر انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد کرد.

 1. پي‏گيري مصوبات هيأت‏مديره؛
 2. ارايه گزارش به اعضاي هيأت‏مديره؛
 3. پيگيري تخلفات گزارش شده توسط بازرسان؛
 4. تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن حدیث به هيأت‏مديره؛
 5. نصب و عزل كاركنان انجمن حدیث با رعايت ضوابط و مقررات؛
 6. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي انجمن حدیث؛
 7. ايفاي نمايندگي انجمن حدیث در كليه مراجع صالحه با حق توكيل غير؛
 8. پیشنهاد نصب رؤسای کمیته­ها به هيأت‏مديره.

 

د) بازرسان

ماده۳۶٫ مجمع عمومي از بین اعضاي پيوسته انجمن حدیث دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس‏علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‏نمايد.

ماده۳۷٫ وظايف بازرسان

 1. بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن حدیث و گزارش آن به مجمع عمومي؛
 2. گزارش تخلفات به هيأت‏مديره؛
 3. شكايت به مجمع عمومی از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات از سوی هيأت‏مديره؛

ماده۳۸٫ رئیس موظف است کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان را در اختیار ایشان قرار دهد.

فصل ششم: بودجه

ماده۳۹٫ منابع مالي انجمن حدیث عبارتند از:

 1. كمك‏هاي مراجع عظام تقلید و مرکز مدیریت حوزه­های علميه؛
 2. حق عضويت اعضا؛
 3. در آمدهاي ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‏اي در راستای اهداف انجمن حدیث؛
 4. هدايا و سایر كمك‏ها مشروط به عدم ايجاد تعهد؛

ماده۴۰٫ كليه عوايد و درآمدهاي انجمن حدیث صرف فعاليت‏ها و وظايف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.

ماده۴۱٫ كليه وجوه انجمن حدیث در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك‏هاي كشور نگه‏داري مي‏شود.

ماده۴۳٫ كليه مدارك و پرونده‏هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت‏هاي انجمن حدیث در محل دفتر مركزي انجمن‏ نگهداري مي‏شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار مي‏گيرد.

ماده۴۳٫ كليه اسناد غير مالي تعهد آور و نامه های رسمی با امضاي رئيس معتبر است.

ماده۴۴٫ كليه اسناد مالي و اوراق بهادار با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيأت‏مديره كه توسط هيأت‏مديره‏مشخص مي‏شود، معتبر است.

 

فصل هفتم: انحلال انجمن حدیث

ماده۴۵٫ انجمن­ حدیث با تصویب مجمع عمومي انجمن یا تصویب شورای اعطا، بر اساس آیین نامه­ایی مصوب منحل خواهد شد و در صورت تصویب انحلال انجمن، مجمع عمومی هيأت‏ تصفيه‏اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات‏انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت‏ تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‏ها، كليه‏دارايي‏هاي منقول و غير منقول انجمن را به                              شورای عالی حوزه­های علمیه واگذار نماید.

اين اساسنامه مشتمل بر هفت فصل، چهل و پنج ماده، هفتاد و دو زير ماده و شانزده تبصره درجلسه شماره ۲   مورخ ۵ / ۶ /۱۳۹۰ به تصويب هيأت مؤسس رسيد.