اهداف و وظايف انجمن حديث

 

انجمن حدیث به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي ‏فعاليت‏ هاي علمي در زمينه حدیث پژوهی و نشر معارف اهل بیت علیهم السلام، تشكيل ‏گردیده است.
اهداف:
۱٫ تعميق و توسعه مباحث تخصصی حدیثی؛
۲٫ تقويت و گسترش نظريه‌پردازي، پرسش گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي؛
۳٫ ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان؛
۴٫ بهره‌برداري بهينه از ظرفيت‌هاي تخصصي موجود؛
۵٫ تقویت ارتباط میان عالمان برجسته و فضلای حوزه؛
۶٫ صیانت از سنت حوزوی در عرصه علوم حدیثی؛
۷٫ شناسايي استعدادها و ذخاير حدیثی حوزه.

چشم انداز انجمن

انجمن‌ علمي حدیث حوزه در افق چشم‌انداز خود چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت:
ـ مرجعيت علمي جهان اسلام، در دانش‌هاو رشته‌هاي مربوط؛
ـ بازسازی علوم اسلامی انسانی و جهت¬دهی به آن بر اساس قرآن و سنت با توسعه مباحث میان رشته¬ایی؛
ـ برخوردار از پايگاه علمي حوزوي مقبول و نقش‌ بي‌بديل در تعميق و توسعه علوم اسلامي و انساني با تحفظ بر صيانت از سنت‌هاي انديشگي حوزوي؛
ـ نهاد برتر، شناخته شده و آزاد انديش با شاخصه علمي و معاونت در توليد دانش در ساحت‌هاي مناظره، نقد، نوآوري و نظريه‌پردازي؛
ـ برخوردار از پژوهشگران نوانديش و دانشمندان توانمند پر شمار و داراي منزلت علمي و معنوي با ظرفيت برتر در محقق پروري؛
ـ توانايي بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي تخصصي موجود؛
ـ نقش سازنده در ايجاد ارتباط، تعامل و رقابت علمي سالم ميان عالمان و پژوهشگران و مراكز علمي در سطح داخل وخارج حوزه؛
ـ نقش الگويي الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام.